Formulari de cerca

Esteu aquí

Patrimoni etnogràfic

El patrimoni etnogràfic és el testimoni de la nostra cultura tradicional, els usos i costums de caràcter popular. En el cas de Moncada, quan parlem de patrimoni etnogràfic de caràcter material, destaca per damunt de tot els oficis relacionats amb l'agricultura i la pedra: agricultors, caleros i pedrapiquers. Són producte dels usos i costums les construccions de pedra seca "catxerulos", els forns de calç, les pedreres, els diferents tipus de construccions per a l'aprofitament i distribució de l'aigua, com són les séquies, els partidors, els aljubs, les sénies, els pous, els molins fariners, etc. També les ferramentes, és a dir, els béns mobles usats sobretot en l'agricultura i la ramaderia són objecte de valoració etnogràfica. Totes estes obres que han sobreviscut al pas del temps no sols ens oferixen dades sobre l'economia i tècniques que s'utilitzaven en èpoques pretèrites, sinó també sobre la capacitat que tenien els nostres avantpassats per a aprofitar els materials disponibles en el mig per a sobreviure i traure-li rendiment. Per això formen part també del patrimoni etnogràfic no sols els objectes físics, sinó també els coneixements i les tècniques. La conservació de les empremtes que van deixar les activitats del grup humà que les va desenrotllar està clarament assumit per la Llei 4/98 del Patrimoni Cultural Valencià.

 
Site developed with Drupal