Formulari de cerca

Esteu aquí

Patrimoni Natural

Vegetació   

Després de recórrer el terme municipal de Moncada es constata que la vegetació actualment present diferix significativament de la vegetació climàtica que cabria esperar. En el seu lloc trobem tota una sèrie de formacions vegetals alternatives que corresponen bàsicament a tres tipus:·pinar,·matorral i cultius. Esta vegetació s'assenta sobre tres ecosistemes clarament diferenciats, entre altres factors, per l'orografia.

Ecosistemes 

 Agroecosistema 

Inclou el mig ocupat per camps de cultiu. Este tipus d'ecosistema està clarament influenciat per l'home qui, al seu torn, determina la presència de les espècies vegetals allí presents (cultiva aquelles espècies vegetals d'interés productiu i tracta d'eliminar les denominades “males herbes” possibles competidores de les espècies cultivades, modifica les propietats del sòl per mitjà de l'addició de fertilitzants i el reg de manera que altera les condicions normals de competència entre espècies vegetals, etc.). A més, també afecta la fauna associada a este tipus de formacions vegetals. Afavorix la presència d'espècies granívores (fonamentalment aus i també rosegadors), espècies associades a cursos d'aigua (granotes, renocs, colobra d'aigua, odonatos, etc.) a causa de la presència de séquies de reg, espècies d'insectes associades a determinats cultius (plagues), etc.tc.   

Ecosistema palustre 

 Associat al Barranc de Carraixet. En este sentit el grau d'humitat ha sigut el factor clau per a la seua conservació a Moncada. No obstant això, este sistema no ha sigut totalment mantingut al marge de la influència antròpica, hem de recordar que és l'abocador de la Séquia de Bofilla el que aporta l'aigua necessària per a mantindre este ecosistema. En tot cas, la seua caracterització com a ecosistema singular pareix estar justificat atenent a la composició d'espècies associades al grau d'humitat del sòl i la influència menor de l'activitat humana.

Ecosistema natural   

Es tracta de xicotetes taques de vegetació natural (matolls i zona de repobla: pinedes, garroferes, etc.) associades, de vegades, a antics camps de cultiu abandonats i zones amb relativa pendent o terreny ondulat (El Tos Pelat, Els Vinyetes, Mes del Fons, La Pelosa, etc) o poca rellevància productiva. El grau d'influència humana és menor pel fet que es tracta de zones marginals que, per pendent o improductivitat agrícola o perquè han sigut protegides, no són utilitzades per l'home com a camps de cultiu o zona urbanitzable. Ací es trobarien espècies vegetals diferenciades de la resta de les presents en els altres ecosistemes assenyalats, encara que a nivell de fauna pot no haver-hi diferències entre les poblacions d'aus i mamífers que indistintament poden trobar-se en estes xicotetes taques de vegetació natural o en els veïns camps de cultiu.

 
Site developed with Drupal