Formulari de cerca

Esteu aquí

Promoció Lingüística

L’Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del Valencià depén de l'alcadia de l’Ajuntament de Moncada i li corresponen les funcions relatives a:

Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits d’actuació municipal, especialment en allò que condueix de fer efectiu el compliment de la legislació en matèria lingüística i la coordinació amb les activitats i els objectius de promoció de l’ús del valencià aprovats pel Consell de la Generalitat Valenciana.

  1. Programació i realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià des de l’oficina i també campanyes conjuntes amb altres OMPV
  2. Facilitar assessorament en aspectes lingüístics i de llenguatges específics
  3. Prestar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions i de tots aquells textos que hagen de tenir una àmplia difusió
  4. Organitzar cursos de valencià per a funcionaris i empleats públics
  5. Prestar un servei públic d’assessorament legal i adminitratiu quant a drets lingüístics
  6. Assistència al públic
  7. Creació d´un manual d’imatge corporativa
  8. Coordinar actuacions per tal de fomentar l´ús del valencià
  9. Coordinació amb la JQCV, el Servei de Promoció Social, amb el SALT de l’Àrea de Política Lingüística de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació
 
Site developed with Drupal