Becas y Ayudas

Les beques i ajudes per a tots els distints sericis i necessitats en els centres d'Educació Infantil,Priària i Secundària Obliglatòria, depenen, amb caràcter general, de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Vaelnciana, i són tramitades des dels mateixos centres educatius en què s'escolaritza l'alumnat.

Bàsicament, estes beques són, d'una banda, de transport i menjador i, per l'altra banda, de llibres de text. Es realitzen convocatòries anuals, encara que hi ha també un procés extraordinari per a la sol·licitud, una vegada iniciat el curs escolar, per a aquelles famílies que realitzen la seua matriculació en període no ordinari.

Les convocatòries i el corresponent text legal es poden trobar en la web de la Conselleria d'Educació. La informació pel que fa als terminis per a la sol·licitud es pot demanar als centres escolars i als instituts.

L'Ajuntament de Moncada dins de les seues possibilitats oferix diverses beques, ajudes i subvencions que depenen en alguns casos de la Regidoria d'Educació i en altres de la Regidoria de Servicis Socials, que van destinades a :
 

  • Completar les ajudes de la Conselleria d'Educació, tant pel que fa als llibres de text, aproximant-se a la seua gratuïtat, com als menjadors escolars, per a aquelles famílies amb menors recursos econòmics.
  • Afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, a través d'activitats que amplien l'horari escolar.
  • Promoure activitats  lúdicoformatives i complementàries en els centres educatius i en les associacions de pares i mares d'alumnes
  • Afavorir l'accés a estudis a la Universitat CEU- Cardenal Herrara per a aquells estudiants amb recursos econòmic.
Site developed with Drupal