Formulari de cerca

Esteu aquí

L' Arxiu Municipal de Moncada

L'Arxiu Municipal de Moncada és un servici  públic[1] que està format pel conjunt de documents que ha generat i genera l'Ajuntament en el transcurs de la seua gestió, conservats i organitzats per l'administració. Els documents es conserven a l'arxiu, en primer lloc, per a la gestió administrativa dels assumptes corrents, són el suport informatiu per a la presa de decisions i tenen el valor provatori que els concedixen les lleis.

En este sentit, l'arxiu té com a missió proporcionar els documents, les dades i referències per al desenvolupament ràpid i eficaç de l'activitat quotidiana de la nostra administració. En segon lloc, com a institució pública que és, l'Ajuntament té el deure de custodiar els documents que produïx, ja que són un recurs bàsic d'informació per als ciutadans com a garantia de la transparència administrativa imprescindible en tot estat de dret.

I en tercer lloc, i encara que amb el pas del temps la documentació custodiada deixa de tindre vigència administrativa, conserva el seu valor com a bé cultural i és una font essencial per a la investigació històrica del municipi i del seu territori. Per tant, l'arxiu és una entitat angular de l'administració local a rebre, custodiar i difondre els seus documents, és a dir, els testimonis documentals que com a font material constituïxen la memòria perdurable de la pròpia institució al llarg de la seua història.

[1]L’Arxiu Municipal és un bé de domini públic en funció del que establix el Reglament de béns de les entitats locals (Reial decret 1372/1986, de 13 de juny) perquè conserva i custòdia el patrimoni documental de la institució. Igualment és un servici públic en complir el manament constitucional de fer accesibles els documents al ciutadà segons establix l’article 105. b de la Constitució espanyola de 1978 així com l’article 44, ambdós desenvolupats en els articles 57 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, sobre el patrimoni històric espanyol.

 
Site developed with Drupal