Formulari de cerca

Esteu aquí

Benestar Social

Les diferents formes d'afrontar els problemes en els diferents moments històrics han evolucionat, també les formes d'intervenció i l'acció social, així com les polítiques socials.

De la pràctica ja molt caduca d'accions caritatives amb una intervenció centrada en la beneficiència, es va passar a un model assistencial, que centra les accions fonamentalment en l'acció microsocial i individual, plantejant-se la intervenció sobre el sistema que produïx exclusions i diferències.

L'evolució fins a un model de Benestar Social, ha significat engegar accions amb una visió macrosocial des d'una concepció de treball social integral, apostant per la transformació i millora de les condicions socials i econòmiques.

Per això tots els ciutadans són protagonistes actius en el procés de canvi social, tan des dels aspectes individuals com des dels col·lectius.

Aconseguir el benestar de la ciutadania significa des dels paràmetres de l'acció social, no sols atendre aquelles necessitats individuals o familiars que es presenten, sinó establir una intervenció integral sobre el conjunt de la societat, per tal que hi convisquen de forma harmònica i completa tots els ciutadans que la integren.

 

 

 
Site developed with Drupal