Formulari de cerca

Esteu aquí

Serveis Socials

L'atenció primària des de l'àmbit municipal permet conéixer els problemes socials en el primer entorn de convivència i articular recursos i mesures que incidisquen en les causes que els originen, amb una perspectiva global i de recuperació de capacitats. En definitiva, permet la millora de la qualitat de vida com a objectiu bàsic de la pròpia acció.

El sistema públic de servicis socials, constituïx un dels pilars de l'estat de benestar conjuntament amb el sistema de salut, l'educació i les pensions.

Un dels objectius essencials del sistema consistix a aconseguir la universalitat de drets i prestacions per a totes les necessitats socials i així poder configurar uns servicis socials patrimoni de la societat, i oferir protecció enfront a necessitats bàsiques i promoció de polítiques globals d'igualtat social.

La posada en marxa de la nova Llei d'atenció a les dependències supsosa un gran avanç en este sentit.

Tots els ciutadans i ciutadanes som usuaris potencials dels Serveis Socials, algunes persones i famílies durant períodes perllongats de la seua vida, altres, només en situacions d'emergència o de manera puntual, i també hi ha persones que només participen en les accions de promoció social.

Però si entenem que l'objecte últim de la intervenció social s'imbrica en l'àmbit quotidià de la nostra convivència personal, familiar i social veurem com tots podem necessitar en algun moment de les nostres vides de les prestacions, recursos i accions dels Serveis Socials.

La perspectiva generalista que orienta l'acció cap a tota la ciutadania i la universalitat de drets socials, junt amb els altres sistemes de protecció social, són els millors instruments  de suport per a garantir el benestar i qualitat de vida de les persones.

 

Contacte

Per tal de millorar i aproximar l'atenció als ciutadans i ciutadanes, estem en dos centres. Depén del domicilo correspon acudir a un o a l'altre.

Atenem a través de cita prèvia i així evitem llargues esperes innecessàries.

Per tramitar la cita prèvia es pot acudir personalment o telefonar per a concertar la visita.

Si es plateja una situació d'urgència serà atesa directament a l'Ajuntament.

Relacionats

 
Site developed with Drupal