Formulari de cerca

Esteu aquí

Preguntes Freqüents

Informació general

Quins són aquests estudis i quin títol s'obté?
Són estudis reglats integrats per sis cursos, per a cada especialitat instrumental, i amb els quals que s'obté el "Títol professional de música". Pots consultar el pla d'estudis de cada instrument.

Necessite tenir coneixements musicals per a cursar-ho?
Sí, ja que cal fer una prova per a accedir.

On puc començar a estudiar música si no tinc cap coneixement?
A Moncada: Hi ha oferta privada
A València: Hi ha oferta pública i privada

Hi ha límit d'edat?
No. Pots cursar els estudis d'ensenyaments professionals siga el que siga la teua edat. No obstant açò, depenent de l'edat haurà de realitzar uns tramites o uns altres. Les franges són abans dels 12 anys, de 12 a 18, i majors de 18.

Després de cursar aquests estudis podré entrar en el grau superior?
L'obtenció del Títol professional de música no permet l'accés directe als centres de grau superior. Cal superar també una prova d'accés.

Quant costa la matrícula?
Cada curs lectiu es publiquen els preus públics. En el llibre d'informació pots consultar-los.

Proves d'accés

Què he de fer per a cursar els estudis d'ensenyaments professionals?
Has d'inscriure't i superar la prova d'accés.

En què consisteix la prova d'accés?
La prova consta de tres parts eliminatòries. Llenguatge musical, primera vista amb instrument, i interpretació amb instrument. Pots consultar els continguts i obres recomanades en l'apartat Proves d'Accés.

Em puc presentar a més d'una especialitat instrumental?
Sí. Et pots presentar a tantes especialitats instrumentals com vulgues. No serà necessària que repetisques la prova de llenguatge musical, ja que serà vàlida per a les altres especialitats a les quals et presentes.

En quines dates es convoquen la prova d'accés?
La prova té dues convocatòries, una al Juny/Julio i una altra, en el cas que hi haja places vacants, al setembre. Totes les dates referents a la prova d'accés es publiquen en la nostra Web.

Hi ha un límit de convocatòries a la prova d'accés a les quals els candidats es puguen presentar?
Sí. Només et pots presentar a quatre convocatòries.

El fet de superar la prova suposa l'admissió al centre?
La superació de la prova no suposa l'admissió automàtica al centre, i està supeditada al nombre de places disponibles. Les places seran atorgades per rigorós ordre de puntuació.

Puc saber quantes places s'ofereixen?
Sí, es publiquen en la web.

He de venir amb un pianista acompanyant?
Solament per als cursos 5º i 6º.

Quina vigència té la prova?
La prova només serveix per al curs acadèmic per al qual es porta a terme. En cas que el candidat supere la prova però no obtinga plaça en el centre estarà en llista d'espera fins a gener del mateix curs escolar, després haurà de repetir-la el curs següent, si encara vol accedir.

Si vinc d'un altre conservatori professional, he de fer la prova d'accés?
No fa falta que la faces, has de formalitzar la preinscripció (trasllat d'expedient) en les dates marcades per secretaria. En aquest cas l'adjudicació de les places vacants es farà per ordre decreixent de la nota mitjana de tot l'expedient acadèmic.
No obstant açò, si per qualsevol motiu, vols realitzar la prova, ho pots fer.

Organització dels estudis

Quantes hores lectives es fan a la setmana?
Tot el detall d'hores lectives de cada curs i especialitat ho pots consultar en el llibre d'informació.

Quin preu té cada curs?
Cada any es publiquen els preus públics. Ho pots consultar en el llibre d'informació.

Hi ha beques?
Sí. Cada any l'Ajuntament de Moncada ofereix ajudes per als residents en el municipi. També hi ha opció de demanar beca al ministeri d'educació.

Com puc saber què horaris tindré?
Pots consultar en el tauler d'anuncis del centre els horaris de totes les assignatures. En el moment de matrícula és quan esculls els teus horaris. L'ordre de matriculació ho ha determinat el centre per ordre descendent de nota mitjana obtinguda.

Quan m'he de matricular?
La matrícula es fa a principis de juliol. El centre publica el calendari i horari individual de matrícula i tota la documentació i formularis necessaris.

Puc canviar d'especialitat instrumental una vegada iniciats els estudis?
En principi no. Si eres alumne d'una determinada especialitat i vols deixar-la per a cursar una altra, has de realitzar la prova d'accés de l'especialitat a la qual vulgues accedir.

Puc tenir assignatures convalidades de l'institut o altres centres educatius?
Sí. Has de sol·licitar la convalidació en el centre on vulgues convalidar les assignatures.

Puc estudiar diversos instruments?, Llavors he d'estar matriculat en totes les assignatures?
Sí, açò es denomina doble especialitat. Les assignatures comunes només cal cursar-les dins d'una de les especialitats i en cas que estigues en cursos diferents, les assignatures ja cursades et queden exemptes i no has de tornar-les a cursar però sí les has de matricular.

Quants cursos puc repetir?
Pots repetir dues vegades al llarg dels sis cursos, però el mateix curs només ho pots repetir una vegada.

Amb quantes assignatures suspeses puc passar de curs?
Amb dos.

 
Site developed with Drupal