Formulari de cerca

Esteu aquí

Escolarització

L'escolarització en els distints recursos educatius del municipi te un calendari específic i una normativa reguladora diferent, segon el tipus d'ensenyança.

Els processos generals d'admissió solen tindre lloc entre els mesos d'abril i juny, en els que es realitza l'oferta general de places en els centres escolars i instituts.

L'alumnat que s'escolaritza en educació infantil, 2º cicle, i en les diverses etapes de l'ensenyança obligatòria, una vegada finalitzat el procés ordinari d'admissió, te que sol·licitar la plaça a través de l'Oficina Municipal d'Escolarització.

 

 

 
Site developed with Drupal