Formulari de cerca

Esteu aquí

Bases dels Pressupostos Participatius

 

Els pressupostos participatius són una ferramenta de participació directa que permet a la ciutadania debatre necessitats i proposar millores per a la ciutat.

En la primera campanya de pressupostos participatius de 2017-2018 es va obtindre un diagnóstic transversal que abastí totes les àrees de l'ajuntament. Una bona part d'aquestes propostes han estat executades o estan en tràmit de ser-ho. Aproximadament 1.000.000 d'euros ha sigut destinat a resoldre les reivindicacions de la ciutadania.

La segona campanya dels pressupostos participatius de Moncada 2018-2019 suposen un nou repte per avançar, aprofundir i innovar en la cogestió pública i la planificació comunitaria dels recursos municipals. Aquesta campanya té com a novetats la delimitació territorial per barris, establit com una manera de localitzar, organitzar i convocar a la ciutadania perquè detecte necessitats sobre el barri que habita.

 

El procés es divideix en tres fases:

1º Consulta

En base a la delimitació per barris es convoca a les associacions veïnals, socials, culturals, AMPAs, col·legis i instituts que visquen en les zones. Es realitzarà una campanya informativa i de convocatòries. En la consulta podrà participar la ciutadania i es realitzarà en forma de tallers deliberatius. En aquests s'hi detecten les necessitats i propostes i s'hi prioritzen i reunifiquen sobre la base dels criteris establerts. En els tallers es convocarà a les persones participants a formar part de la Comissió territorial de participació ciutadana.

2º Viabilitat

Una vegada arreplegades totes les necessitats i propostes s'elabora un informe. Des de l'Ajuntamet es valora la viabilitat de cada proposta, es pressuposta i se li apliquen els criteris establerts en les bases pressupostàries. El resultat formarà part del programa pressupostari de 2019.

3º Devolució i seguiment

Amb el resultat del procés s'activarà la comissió territorial de participació i s'explicarà a la ciutadania totes les propostes seleccionades establint un calendari orientatiu d'execució. També s'explicarà el motiu de les propostes inviables. La devolució es farà mitjançant una audiència pública, la publicació en premsa i a les xarxes. El seguiment es realitazarà periòdicament a través de la comissió territorial de participació ciutadana, que tindrà disponibilitat, accés i dret a la informació dels projectes a realitzar (que es podrà requerir al consistori seguint els procediments adequats).

 

La delimitació territorial per barris s'ha establit com una manera de localitzar, organitzar i convocar a la ciutadania perquè detecte necessitats sobre el barri que habita, i aprofundisca en la coresponsabilitat i la pertinença a la ciutat.

És important localitzar la teua associació des d'on s'informarà tant del calendari de les fases del procés com del lloc i les dades de les diferents reunions per a fer les propostes i participar de forma directa en els Pressupostos Participatius.

Distribució territorial:

 • Barri dels Dolors, El Pulmó, Cementeri
 • Barri Barcelona, Les Eres
 • Centre Urbà
 • Barri Badia
 • Masies
 • San Isidro de Benagéber, Barri del Pilar, Barri de Les Torres

 

Per garantir el repartiment equitatiu de la inversió en millores dels barris es calcularà la quantitat necessària basant-se en les necessitats específiques de cadascú, segons els següents criteris objectius definits:

 • Criteri lineal fixe, comú per a tots: 25%
 • Població: 30%
 • Accessibilitat als equipaments: 15%
 • Extensió en hectàrees: 10%
 • Nivell de renda: 20%

 

La tipologia dels projectes hauran de tindre les següents característiques:

 • Perspectiva global de barri
 • Equilibri territorial i sectorial, per a repartir les millores de forma equilibrada i que es beneficie tota la població (joves, dones, majors, etc.)
 • Nombre de població afectada
 • Impacte positiu sobre els grups desfavorits
 • Necessitat d'actuació en termes socials i ambientals

La perspectiva de gènere serà transversal a tot el procés, i es tindran en compte els següents indicadors:

 • La proximitat de serveis en l'àmbit veïnal, de barri, d'àrea territorial
 • La vitalitat dels espais i el seu ús per a diferents sectors de la població
 • La diversitat d'aquests espais i de les persones que fan ús d'ells (comerços, serveis...)
 • La utilitat (jardins, jocs infantils) i els seus usos (bancs, compres...)
 • L'autonomia i l'accessibilitat que garantisquen a les persones la sensació de seguretat
 • La representativitat dels espais (respecte a la història i els costums de la població, reconeixent el paper de les dones, dels treballadors...)

 

La Comissió Territorial de Participació és l'òrgan consultiu i de participació del municipi. Aquest òrgan pren un paper central, sent el grup motor del procés, vetlant-ne pel bon funcionament i actuant com a responsable del seguiment de l'execució de les propostes. La Comissió Territorial de Participació serà paritària, cada associació haurà de delegar un home i una dona.

 • En la fase 1 es convoca a la participació en la Comissió Territorial de Participació. L'Ajuntament contactarà a totes les associacions per a convidar-les a participar pels procediments oficials que s'establisquen a aquest efecte. Es realitzarà una primera reunió informativa sobre el procés.
 • En la fase 2 es reuneix per a informar-se de l'informe resultat del procés i de les propostes seleccionades.
 • En la fase 3 es convoca periòdicament per a fer un seguiment de l'estat de les propostes.

 

Amb el resultat del procés s'activarà la comissió territorial de participació i s'explicarà a la ciutadania totes les propostes seleccionades establint un calendari orientatiu d'execució. També s'explicarà el motiu de les propostes inviables. La devolució es farà mitjançant una audiència pública, la publicació en premsa i a les xarxes. El seguiment es realitazarà periòdicament a través de la Comissió Territorial de Participació Ciutadana, que tindrà disponibilitat, accés i dret a la informació dels projectes a realitzar (que es podrà requerir al consistori seguint els procediments adequats).

 
Site developed with Drupal