Formulari de cerca

Esteu aquí

Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències

Pla Municipal de Prevenció de Drogodependències

El nou Pla Municipal de Prevenció de les Drogodependències 2011-2015, de vigència quadrimestral, respon al desig i la necessitat oferir als/es ciutadans/s'un sistema organitzat de mesures i actuacions de cara a afrontar el problema que ens preocupa: el consum de drogues per part de la població, especialment pels membres més jóvens de la mateixa.

Encara que tant l'atenció com la inserció social de la persona drogodependent són també àrees importants a abordar, el Pla Municipal de Prevenció de les Drogodependències destaca de forma especial les accions preventives i, més concretament les dirigides als sectors més vulnerables de la població.

Programes de prevenció
Els programes de prevenció de les drogodependències previstos en el Pla Municipal s'articulen i desenrotllen en diferents àmbits d'intervenció:

Àmbit Escolar
L'escola oferix un gran potencial preventiu per les seues moltes oportunitats com a agent educatiu. És l'àmbit educatiu per definició, l'edat dels seus alumnes permet una intervenció amb grans possibilitats d'èxit per la seua permeabilitat i susceptibilitat en l'adquisició de coneixements, actituds, valors i hàbits; i compta amb professionals que, de forma intencional i planificada, intervenen amb la població destinatària.

Àmbit Familiar
La família és un espai de creixement i aprenentatge per a tots els seus membres, en el que els pares poden actuar com a agents de prevenció del consum de drogues si tenen la informació suficient per a poder abordar la seua funció educativa respecte a este tema.

Àmbit Comunitari/Asociatiu
Les intervencions des del comunitari possibiliten aspectes tan importants com la sintonia amb els patrons culturals de la comunitat i la corresponsabilització de la mateixa amb les actuacions desenrotllades, la qual cosa garantix la seua pròpia continuïtat.

Àmbit Laboral
El món del treball no és alié al de l'abús de drogues i no podia ser-ho a la busca de solucions per a la seua contenció. Es troba en una posició privilegiada per a organitzar en el seu si actuacions encaminades a reduir este fenomen.

 
Site developed with Drupal