Formulari de cerca

Esteu aquí

Serveis

Serveis

Servici d'Orientació Familiar en Drogodependències (SOFAD)

La família sol reaccionar davant de l'ús de drogues per part dels seus fills/s'adolescents amb angoixa i amb intensa por tant a les drogues com als comportaments lligats de forma més o menys evident al dit consum, el fracàs escolar, l'agressivitat, el distanciament,… generant dificultats que posen en crisi tot el sistema familiar.

Des del SOFAD facilitem els instruments i les estratègies de suport per a abordar i superar amb èxit les distintes dificultats que apareixen en la vida familiar.

Característiques:

  • Servici gratuït
  • Atenció telefònica i presencial (sol·licitar cita prèvia)
  • Consulta personalitzada i adaptada a cada cas
  • Confidencialitat (garantia de l'anonimat)
  • Fàcil accessibilitat i immediatesa de resposta
  • Atés per professionals expertes en drogodependències i intervenció familia

Intervenció amb adolescents en els processos d'inici al consum

Informació, orientació i assessorament individual o grupal en relació al consum de drogues dirigit a evitar la consolidació d'un consum problemàtic.

Suport i formació a familiars de drogodependents

Utilitzant una metodologia activa i participativa es treballa per a sensibilitzar i implicar els familiars en el procés de tractament a fi d'incrementar l'eficàcia del mateix i reduir el nombre d'abandons, dotant-los d'instruments que els permeten afrontar amb millors resultats la convivència amb els seus fills/s'afectats/des en major o menor mesura pel problema de l'addicció a les drogues.

Formació de mediadors socials: professorat, policia local, animadors juvenils, entrenadors esportius

A l'hora de plantejar-se un abordatge integral en el camp de les drogodependències no pot deixar-se de costat la necessària formació contínua d'aquells professionals pertanyents a col·lectius nombrosos que estan en contacte directe amb els jóvens en espais escolars, d'oci i temps lliure, activitats esportives,... amb capacitat no sols per a transmetre informació sinó per a formar i educar.

Sessions formatives dirigides a pares i mares

La família reunix les condicions i els requisits imprescindibles de les línies actuals en prevenció de les drogodependències. Els pares i mares poden detectar en els seus fills/es factors de risc i promoure factors de protecció.

Les trobades informatiu-preventius es plantegen per a sensibilitzar els pares/mares sobre la seua capacitat d'acció preventiva com a transmissors de valors i actituds preventives i per a dotar-los dels recursos necessaris perquè puguen intervindre activament en l'educació dels seus fills i filles.

Desenrotllament d'accions en l'àmbit escolar que informen i promoguen hàbits de vida saludable.

El consum de drogues afecta part dels/es jóvens i adolescents en període de formació i les edats d'inici en els consums de drogues corresponen, majoritàriament, a etapes de formació escolar.

La UPCCA exercix activitats preventives en els centres escolars del municipi per mitjà de les que pretén influir sobre els/s'alumnes perquè el seu comportament siga més saludable.

Coordinació i/o execució de programes i/o activitats preventives oferides per organismes oficials

El recurs de la UPCCA és el responsable d'implantar en el municipi aquelles propostes preventives que s'oferixen des de la Direcció General de Drogodependències de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana.
Promoció d'activitats d'oci i temps lliure alternatiu

Se sap que gran part del fenomen d'usos de drogues (qualsevol d'elles) entre els/s'adolescents i els/es jóvens té a veure amb la seua especial manera de divertir-se, concentrada en les activitats de cap de setmana, en gran manera dominades per un cert context cultural d'alliberament.

Una bona manera de previndre el consum de drogues en esta població passa per enriquir als/es jóvens amb activitats i experiències vitals diferents.

Campanyes de sensibilització comunitària

Actuacions per a conscienciar la població respecte a què el fenomen de les drogodependències ens afecta directament o indirectament a tots/es i que la participació en la prevenció és imprescindible des del paper que cada un ocupa en la societat; així com per a fomentar la pràctica d'hàbits de vida saludable.

Préstec de material bibliogràfic i audiovisual

El recurs de la UPCCA compta amb una biblioteca relacionada amb la temàtica de les drogodependències i amb material audiovisual actualitzat per a préstec i consulta.

 
Site developed with Drupal