Formulari de cerca

Esteu aquí

Toponímia del terme de Moncada
Els noms incorporats a la terra

Un projecte d’estudi i divulgació de la toponímia rural

(els noms de lloc) del terme municipal de Moncada

 

“Les paraules són com el pa”, escrigué el poeta Vicent Andrés Estellés. Demanen de companatge un cor generós i un esperit curiós. I, si ja parlem estrictament de les paraules incorporades a la terra, dels topònims, observarem que són un pa de llarga cocció secular, que ens ajuda a assaborir molt millor els colors i les experiències viscudes al nostre país immediat; a conéixer els usos dels elements patrimonials (molins, pedreres, rolls...); a escoltar els ressò de veus ibèriques, romanes i aràbigues, en “Paretetes de Moros” de fa de dos mil anys o en “Tossos Pelats” que atresoren la història remota del territori.

Per a poder gaudir del benefici cultural i social que suposa el coneixement del patrimoni “immaterial” que representa la toponímia (un patrimoni lingüístic, però també geohistòric, cultural, identitari...), l’Ajuntament de Moncada ha encarregat un estudi exhaustiu del terme municipal i dels noms de lloc. Es tracta d’una tasca especialitzada, consistent en les fases següents:

[1] Estudiar (a través de llibres, arxius, fotografies, mapes, fonts orals i treball de camp) la localització, l’evolució històrica, el com i el perquè d’aquestes denominacions d’indrets, paratges i construccions.

[2] Determinar l’etimologia (el significat original, si és possible conéixer-lo) de cada topònim, i fixar-ne –en conseqüència– una forma ortogràfica normalitzada o regularitzada des del punt de vista filològic, d’acord amb els criteris establits per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua.

[3] Relacionar el significat de cada nom amb els seus creadors (adés antigues civilitzacions, adés avantpassats nostres, adés agents contemporanis...) amb aquells elements (séquies, cases, camins, etc.) que atorgaven sentit a la significació original. I, definir, de pas, la importància patrimonial que –segons cada cas– pogueren tenir els elements “denominats”.

[5] Publicar els resultats d’una manera amena i divulgativa (amb mapes, fotos i explicacions didàctiques), que aprofite per acostar la “toponímia” als docents, als estudiants i als veïns del poble en general. Es tracta d’animar tothom a conéixer i a estimar millor el territori local de Moncada.

Comptat i debatut, volem ajudar-vos –amb la vostra col·laboració, a través d’entrevistes i aportacions– a degustar el “pa” saborós que són les paraules incorporades al paisatge nostrat, amb el companatge d’un llibre que us ajudarà a aprendre alguns brins de geografia, història, filologia i etnografia.

L'Horta de Moncada

Toponímia rural del terme municipal de Moncada

  • Molí de Moncada
  • Pont a propo de la partidor dels francs
  • Senda de Borbotó
  • Boquera
 
Site developed with Drupal