Formulari de cerca

Esteu aquí

Promoció Lingüística

L’Oficina Municipal de Promoció de l’Ús del Valencià depén de l'Alcadia de l’Ajuntament de Moncada i li corresponen les funcions relatives a:

Promoure l’ús del valencià en els diferents àmbits d’actuació municipal, especialment en allò que condueix de fer efectiu el compliment de la legislació en matèria lingüística i la coordinació amb les activitats i els objectius de promoció de l’ús del valencià aprovats pel Consell de la Generalitat Valenciana.

 1. Cursos de valencià: per millorar la competència lingüística
 2. Suport a les polítiques d'acolliment: per contribuir a la cohesió social
 3. Programació i realització de campanyes municipals de sensibilització i promoció de l’ús del valencià des de l’oficina i també campanyes conjuntes amb altres OMPV
 4. Facilitar assessorament en aspectes lingüístics i de llenguatges específics
 5. Prestar suport a la traducció i correcció de textos de les publicacions i de tots aquells textos que hagen de tenir una àmplia difusió
 6. Toponímia per determinar la toponímia municipal
 7. Prestar un servei públic d’assessorament legal i adminitratiu quant a drets lingüístics
 8. Assistència al públic
 9. Voluntariat lingüístic
 10. Esborrany de Reglament lingüístic: per regular l'ús de la llengua a l'Administració local
 11. Coordinar actuacions per tal de fomentar l´ús del valencià
 12. Coordinació amb la JQCV, el Servei de Promoció Social, amb el SALT de l’Àrea de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura i Educació
 
Site developed with Drupal