Formulari de cerca

Portal de Transparència

Benvingut al Portal de la Transparència del Ajuntament de Moncada.

L'Ajuntament de Moncada ha apostat decididament per la transparència, l'accés a la informació pública i el bon govern com eixos fonamentals de la seua acció política.

A tal efecte, l'Ajuntament, mitjançant este Portal, fica a disposició de la ciudatanía la informació més relevant relativa a la gestió municipal, partint de la regulació continguda en la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La informació activa s'articula mitjançant les següents Àrees Temàtiques:

  • Informació sobre la Corporació Municipal.
  • Relacions amb els ciutadans i la societat.
  • Transparència Econòmic-Financera.
  • Transparència en les Contratacions i costos dels serveis.
  • Transparència en materies d'Urbanisme, Obres Públiques i Mediambient.
  • Indicadors Llei de Transparència.
 
Site developed with Drupal