Formulari de cerca

Esteu aquí

Informació Cartogràfica

L'Ajuntament de Moncada, a través del Departament d'Informàtica i l'Oficina Tècnica, ha creat un nou sistema de comunicació i participació ciutadana per a alertar de les incidències que puguen produir-se en la localitat.

Així i a fi d'establir un sistema ràpid i eficaç de comunicació, s'ha desenrotllat una ferramenta que facilita la participació dins del terme municipal de Moncada i que permet gestionar les incidències que es produïsquen a la localita

La instal·lació d'una aplicació gratuïta en telèfons mòbils permetrà alertar sobre qualsevol deficiència al municipi

La posada en marxa del Geoportal suposarà una millora considerable dels recursos municipals així com l'optimització dels servicis disponibles.

Cal destacar que els usuaris podran alertar de qualsevol anomalia o deficiència en el mobiliari urbà, així com en jardins, carrers o edificis i a més ho faran en temps real, de manera que si un ciutadà detecta al seu pas per la via pública un apagada podrà comunicar-ho perquè els  nostres operaris esmenen l'incident o si és el cas donen l'avís a l'empresa responsable perquè actue amb la major celeritat possible.

Amb això qualsevol ciutadà de Moncada, serà partícip d'este servici descarregant una aplicació gratuïta des de la Web municipal i instal·lant-la en el seu telèfon mòbil. També podrà fer-ho accedint des del domicili a través de qualsevol navegador Web o des del propi Ajuntament.

 
Site developed with Drupal